แพ็คเกจ

Arrow
Arrow
Slider
One Day Trip

ราคา 2190 บาท / ท่าน
ที่พัก 1 คืน + ล่องชูชีพ/ล่องแพไม้ไผ่/ขับ ATV + One Day Trip 2 วัน 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1
14.00 น. Check in เข้าพักที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. *กิจกรรมล่องชูชีพ ล่องตามลำน้ำไปจนสุดที่สะพานแขวนรูปหัวใจ
*กิจกรรมขับ ATV (2 คนต่อ 1 คัน)
*กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่
17.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
**เลือกกิจกรรมที่จะเล่น 1 กิจกรรมที่หน้าฟร้อนของรีสอร์ท**

วันที่ 2
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือดูนกชมหมอกในยามเช้า (ใช้เวลาไป-กลับ 2 ชม.) *ท่าเรือ-เขาสามเกลือ-ท่าเรือ**
10.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
12.00 น. Check out

หมายเหตุ
**เด็กไม่เกิน 5 ขวบ เข้าพักพร้อมกิจกรรมในแพ็คเกจฟรี (ไม่มีที่นอนเสริม)
**กรณีต้องการซื้อที่นอนเสริมเพิ่ม ราคา 300 บาท

ราคานี้รวม
-ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
-เรือนำเที่ยวแบบส่วนตัว+ค่าเข้าอุทยาน
-รถรับ-ส่งท่าเรือ(กิจกรรมล่องเรือในเขื่อน)
-ที่นอนเสริม 1 ที่ / 1 หลัง กรณีพักหลังละ 3 ท่าน

Slider
Chill Chill

ราคา 3590 บาท / ท่าน
ที่พัก 2 คืน + ล่องชูชีพ/ล่องแพไม้ไผ่/ขับ ATV + One Day Trip 3 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1
14.00 น. Check in เข้าพักที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. *กิจกรรมล่องชูชีพ ล่องตามลำน้ำไปจนสุดที่สะพานแขวนรูปหัวใจ
*กิจกรรมขับ ATV (2 คนต่อ 1 คัน)
*กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่
17.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
**เลือกกิจกรรมที่จะเล่น 1 กิจกรรมที่หน้าฟร้อนของรีสอร์ท**

วันที่ 2
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
07.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขานางใน นมัสการรอยพระพุทธบาท พร้อมบรรยากาศหมอกสวยในยามเช้า
11.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. พร้อมกันที่ร้านอาหาร อออกเดินทางมุ่งสู้ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด สถานที่ท่องเที่ยวที่เรามักได้ยินคนพูดว่า “น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”

วันที่ 3
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือดูนกชมหมอกในยามเช้า (ใช้เวลาไป-กลับ 2 ชม.) *ท่าเรือ-เขาสามเกลือ-ท่าเรือ**
10.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
12.00 น. Check out

หมายเหตุ
**เด็กไม่เกิน 5 ขวบ เข้าพักพร้อมกิจกรรมในแพ็คเกจฟรี (ไม่มีที่นอนเสริม)
**กรณีต้องการซื้อที่นอนเสริมเพิ่ม ราคา 300 บาท

ราคานี้รวม
-ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
-เรือนำเที่ยวแบบส่วนตัว+ค่าเข้าอุทยาน
-รถรับ-ส่ง ตามกิจกรรมในแพ็คเกจ
-ที่นอนเสริม 1 ที่ / 1 หลัง กรณีพักหลังละ 3 ท่าน

Slider

mobile

Arrow
Arrow
Slider
One Day Trip

ราคา 2190 บาท / ท่าน

ที่พัก 1 คืน + ล่องชูชีพ/ล่องแพไม้ไผ่/ขับ ATV + One Day Trip 2 วัน 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1
14.00 น. Check in เข้าพักที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. *กิจกรรมล่องชูชีพ ล่องตามลำน้ำไปจนสุดที่สะพานแขวนรูปหัวใจ
*กิจกรรมขับ ATV (2 คนต่อ 1 คัน)
*กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่
17.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
**เลือกกิจกรรมที่จะเล่น 1 กิจกรรมที่หน้าฟร้อนของรีสอร์ท**

วันที่ 2
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือดูนกชมหมอกในยามเช้า (ใช้เวลาไป-กลับ 2 ชม.) *ท่าเรือ-เขาสามเกลือ-ท่าเรือ**
10.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
12.00 น. Check out

หมายเหตุ
**เด็กไม่เกิน 5 ขวบ เข้าพักพร้อมกิจกรรมในแพ็คเกจฟรี (ไม่มีที่นอนเสริม)
**กรณีต้องการซื้อที่นอนเสริมเพิ่ม ราคา 300 บาท

ราคานี้รวม
-ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
-เรือนำเที่ยวแบบส่วนตัว+ค่าเข้าอุทยาน
-รถรับ-ส่งท่าเรือ(กิจกรรมล่องเรือในเขื่อน)
-ที่นอนเสริม 1 ที่ / 1 หลัง กรณีพักหลังละ 3 ท่าน

Slider
Chill Chill

ราคา 3590 บาท / ท่าน

ที่พัก 2 คืน + ล่องชูชีพ/ล่องแพไม้ไผ่/ขับ ATV + One Day Trip 3 วัน 2 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1
14.00 น. Check in เข้าพักที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. *กิจกรรมล่องชูชีพ ล่องตามลำน้ำไปจนสุดที่สะพานแขวนรูปหัวใจ
*กิจกรรมขับ ATV (2 คนต่อ 1 คัน)
*กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่
17.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
**เลือกกิจกรรมที่จะเล่น 1 กิจกรรมที่หน้าฟร้อนของรีสอร์ท**

วันที่ 2
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
07.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขานางใน นมัสการรอยพระพุทธบาท พร้อมบรรยากาศหมอกสวยในยามเช้า
11.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. พร้อมกันที่ร้านอาหาร อออกเดินทางมุ่งสู้ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด สถานที่ท่องเที่ยวที่เรามักได้ยินคนพูดว่า “น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลา”

วันที่ 3
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา ล่องเรือดูนกชมหมอกในยามเช้า (ใช้เวลาไป-กลับ 2 ชม.) *ท่าเรือ-เขาสามเกลือ-ท่าเรือ**
10.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
12.00 น. Check out

หมายเหตุ
**เด็กไม่เกิน 5 ขวบ เข้าพักพร้อมกิจกรรมในแพ็คเกจฟรี (ไม่มีที่นอนเสริม)
**กรณีต้องการซื้อที่นอนเสริมเพิ่ม ราคา 300 บาท

ราคานี้รวม
-ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
-เรือนำเที่ยวแบบส่วนตัว+ค่าเข้าอุทยาน
-รถรับ-ส่ง ตามกิจกรรมในแพ็คเกจ
-ที่นอนเสริม 1 ที่ / 1 หลัง กรณีพักหลังละ 3 ท่าน

Slider